Program - 2015 | Bratislava - Divadlo Malá Scéna STU

Divadlo Malá Scéna STU

Adresa:

Dostojevského rad 7

811 09 Bratislava

Kontakt:

02/204 200 10

pokladnica@malascena.sk

www.malascena.sk

Program:

SPOVEĎ II. / CONFESSION II.

Scenár: Ján Korec
Réžia: Štefan Korenči

Účinkujú: Marek Machata, Lucia Baginová, Jozef Cigánik, Mária Kullačová, Lucia Frisová, Broňa Korec Terenová
Inscenácia divadelnej skupiny DIVADLO BEZ ZÁBRAN pri Malej scéne STU na motívy piatich reálnych životných osudov.

Hra Spoveď II. vytvára priestor na to, aby 5 ľudí vyrozprávalo svoj životný príbeh. Pochádzajú z rôznych prostredí, majú rozdielne vzdelanie, diverzné hodnoty, odlišné pohľady na realitu okolo seba. Navzájom sa poznajú krátky čas. Všetci prežili vo svojom živote niečo zlé, niečo s čím sa ťažko zmieruje a je ťaživé. Niektorí nedokázali o svojom trápení hovoriť roky. Javisko sa stáva priestorom, kde sa chcú vysporiadať so svojim osudom. Hra Spoveď II. má predovšetkým arteterapeutický význam. Vyrozprávanie vlastného životného príbehu, priznanie si chyby a zlyhania, je významným krokom v procese sebauzdravovania. Spoveď II. ponúka diapazón výpovedí, ktoré obviňujú z neľahkého osudu seba, iných, spoločnosť, štát. Umožňuje divákovi si vytvoriť vlastnú predstavu o sociálnopatologických javoch, ktoré sa týkajú každého z nás.

Divadlo Malá scéna STU spolupracuje s amatérskou divadelnou skupinou od roku 2011. Hra Spoveď II., je inšpirovaná problematikou bezdomovectva a týraných žien, vytvára priestor pre sebarealizáciu mentálne a telesne znevýhodneným.

Divadelná skupina DIVADLO BEZ ZÁBRAN pri Malej scéne STU v súčasnosti spolupracuje s neziskovou organizáciou Lepší Svet n.o. a OZ Brána do života.

 

 

 

 

 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta