Program - 2015 | Bátovce

Divadlo Pôtoň

Kontakt:

Bátovce

Tel.: 0908 359 788

divadlo@poton.sk

www.poton.sk

www.facebook.com/divadlopoton

Aj tu som doma!

21. novembra 2015, 20:00 h

Divadlo Pôtoň v rámci Noci divadiel 2015 zrealizuje komunitný projekt Aj tu som doma, ktorého primárnym zámerom je nadviazať intenzívny kontakt a vzťah so svojim publikom. Návštevníci divadla budú aktívne zapojení do projektu Noci divadiel. Ich úlohou bude priniesť do divadla predmet zo svojho domáceho prostredia, ktorý v nich vyvoláva spomienky, emócie alebo sa viaže s konkrétnym príbehom. Všetky prinesené predmety budú tvoriť scénografiu záverečného performance a príbehy návštevníkov jeho obsahovú náplň. Záverečné performance v réžii Ivety Ditte Jurčovej Aj tu som doma sa odohrá v sobotu 21. novembra 2015 v Divadle Pôtoň a účinkovať v ňom budú aktivizovaní diváci so svojimi predmetmi a príbehmi.

Všetky predmety, ktoré diváci so sebou prinesú budú mať svoj nasledujúci život v priestoroch Divadla Pôtoň, kde budú pre účinkujúcich divákov vytvárať priestor druhého domova miesta, kde sa môžu kedykoľvek vrátiť.

Koncept: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová

Scénografia: Tom Ciller

Dramaturgia: Michal Ditte

Réžia: Iveta Ditte Jurčová


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta