Program - 2015 | Bratislava - Radošinské naivné divadlo

Radošinské naivné divadlo

Adresa:

Záhradnícka 95

Bratislava

Kontakt:

02 5556 3508

pokladna@rnd.sk

rnd@rnd.sk

 

PROGRAM:

19,00 hod.  premiéra 

S. Štepka:Zmiešaná štvorhra

réžia: Juraj Nvota

Po veľkom javiskovom historickom dramatickom výlete Radošinského naivného divadla a jeho autora Stanislava Štepku (Polooblačno, Sčista-jasna) k päťdesiatemu výročiu RND nasmerovali autor a divadlo svoju pozornosť opäť k najsúčasnejšej súčasnosti. V pripravovanej komediálnej správe zo zápasu dňa, ktorú Stanislav Štepka nazval Zmiešaná štvorhra, skúmajú typickými výrazovými prostriedkami Radošinského naivného divadla, teda humorom, satirou a vtipným herecko-režijným stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného slovenského života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. V čom je zmysel ľudského šťastia? V zabezpečenom živote a v pekných veciach? Vo fungujúcich medziľudských vzťahoch? V krásnom snívaní? Autor a divadlo sa podujali na dvadsaťštyrihodinový, možno až indiskrétny  výskum a pohľad do života dvoch úplne odlišných slovenských rodín, a takto chcú podať čo najkonkrétnejšiu správu o trpko-smiešnych účastníkoch tejto dedinsko-mestskej ľudskej zápasovej štvorhry či hry, v ktorej sa tak trochu nepriamo zápasí o zmysel ľudského šťastia.  Hru Zmiešaná štvorhra v Radošinskom naivnom divadle režíruje režisér Ondrej Spišák v dramaturgii Dariny Abrahámovej, bude v nej účinkovať skoro celý súčasný súbor a premiéra je naplánovaná na koniec jesene 2015. 

(vstupné 25 EUR v cene vstupného je aj pozvanie na slávnostný raut po premiére)


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta