Divadelný ústav pozýva divadelníkov, divadlá a kultúrne priestory na 14. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2023, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

Divadelný ústav zabezpečí strešnú koordináciu a propagáciu podujatia prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a mediálnych partnerov, ako aj tlačové materiály vrátane ich distribúcie.

Svoj záujem zúčastniť sa na Noci divadiel 2023 na Slovensku môžete potvrdiť na e-mailovej adrese dusan.poliscak@theatre.sk najneskôr do 15. septembra 2023. Prípravné a koordinačné stretnutie sa uskutoční v septembri v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. O definitívne zaslanie podkladov a programu vás prosíme do konca septembra 2023. Vzhľadom na obľúbenosť online programu by sme boli radi, ak by ste okrem „živých“ podujatí mali časť svojho programu aj tohto roku online.

Radi by sme upozornili na tri najdôležitejšie atribúty, ktoré charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska Noć kazališta. Stovky európskych divadiel sa počas jednej noci spoja a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky.

Myslíme si, že Noc divadiel je výnimočnou príležitosťou zviditeľniť vaše aktivity, ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu s kolegami z iných divadiel a kultúrnych inštitúcií a posilniť vzťah s publikom.

Tešíme sa na spoluprácu!

 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

      Logo Rádio Devín Tlačová agentúra Slovenskej republiky www.pravda.sk aktuality.sk Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta  bratislavaden