Program - 2023 | Bratislava - Konzervatórium

Konzervatórium

Tolstého 11

www.konzervatorium.sk

Kontakt: Ema Antičová, +421 904 284 234, anticovae@gmail.com

Miesto programu: Miestnosť S2

Vstup: voľný


Program:

⏰ 19.00 hod.

Cyklus ľudstva (Na koho to slovo padne, S vylúčením verejnosti) + diskusia s tvorcami

Inscenácia Cyklus ľudstva pozostáva z dvoch žánrovo odlišných diel, ktoré vypovedajú o fungovaní ľudstva, o schémach správania sa a medziľudských vzťahoch. Ich spoločným menovateľom je moc a jej pôsobenie na jednotlivca alebo na spoločnosť. Veď komu by sa nepáčila dominancia a bezbrehá moc? Zhubná sila manipulácie a neslobody človeka sa vykresľuje či už v existenciálnom príbehu S vylúčením verejnosti, alebo v brilantnej charakterovej komédii Na koho to slovo padne.

  • Gábor Görgey: Na koho to slovo padne

Réžia: Karol Rédli, Simon Kopunec, Mária Anna Zatráková*

Dramaturgia a úprava: Tereza Martausová*, Ema Antičová*

Scéna: Jakub Duran*

Kostýmy: Mária Kašiarová*, Kristína Reháková*

Choreografia: Silvia Čuláková*

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Karol Rédli, ArtD., Mgr. art. Simon Kopunec

Účinkujú: Katarína Kuracinová* a Ema Antičová* (Cuki), Mária Kašiarová* (Malá), Diana Čaklošová* a Veronika Bubničová* (Urodzená), Mária – Anna Zatráková* a Laura Kronauerová* (K. Müllerová), Silvia Čuláková* (Zuza)

  • Jean-Paul Sartre: S vylúčením verejnosti

Réžia: Karol Rédli, Simon Kopunec, Karolína Priehradná* 

Dramaturgia: Laura Kronauerová* 

Scéna: Veronika Bubničová *

Kostýmy: Katarína Kuracinová*

Choreografia: Diana Čaklošová*

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Karol Rédli, ArtD., Mgr. art. Simon Kopunec

Účinkujú: Jakub Duran* (Garcin), Mária Kašiarová*/Kristína Reháková* (Ínes), Mária Anna Zatráková*/Tereza Martausová* (Estelle), Karolína Priehradná (Čašníčka)
* Študent alebo študentka Konzervatória

Celková dĺžka inscenácie: 120 minút aj s prestávkou


⏰ 21.00 hod.

Diskusia s tvorcami

 

 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta