Program - 2023 | Trakovice

Divadlo na TrakOch

Trakovice 29

www.divadlonatrakoch.sk

Kontakt: divadlo.trakovice@gmail.com

Miesto podujatia: KD Trakovice, Trakovice 38, 919 33

Vstup: 30 EUR (v cene lístka: aperitív, divadelné predstavenie, trojchodová večera, tanečná zábava)


Program: 

⏰ 18.30 hod.

✨ Príchod návštevníkov


⏰ 19.00 hod.

✨ Slávnostné otvorenie Divadelnej noci + spoločný prípitok ✨


⏰ 19.30 hod.

✨ Luigi Pirandello: Je to tak (alebo inak)

Premiéra inscenácie Divadla na TrakOch

V sobotu 18. 11. sa po dvadsiaty raz otvoria trakovické divadelné brány, prvýkrát ako súčasť celoslovenskej Noci divadiel. Téma noci je „High society club“, ktorá je inšpirovaná divadelnou inscenáciou talianskeho autora Luigiho Pirandella Je to tak (alebo inak). Pozývame divákov stať sa živou kulisou inscenácie, ba dokonca sa do nej nepriamo zapojiť. Veď kto by nesníval o tom stať sa hercom aspoň na jeden večer?

Odporúčame obliecť sa v štýle high class society, aby ste do elegantnej atmosféry našej divadelnej noci dobre zapadli. Veríme, že si s nami užijete krásny večer a zabavíte sa ako počas predstavenia, tak aj na tematickej oldies párty.


⏰ 22.00 hod.

✨ Banket, súťaže ✨


⏰ 22.30 hod.

✨ Tematická oldies party ✨


  • LUIGI PIRANDELLO: JE TO TAK (ALEBO INAK) Cosí è (se vi pare), 1917

Osobnou osudovou motiváciou Pirandellových textov je kríza osobnosti a nie je to inak ani v tomto, takmer nehranom, texte. Ústredná téma – identita človeka – je však trvalým zdrojom odsudzovania a v dnešnom rozhádanom svete častou rozbuškou k rozvášneným polemikám. Námet divadelného textu je napohľad nepravdepodobný, miestami atakujúci hranice absurdity. Do prostredia malomesta prichádza rodina, traja ľudia, ktorých vzájomné rodinné začlenenie, vzťahy, dokonca identita jednej z postáv nie sú známe. Navyše, túto postavu z obyvateľov mesta ešte nikto nevidel.

Keď sa v meste rozšíri informácia, že dotyčnú ženu manžel násilím zatvára, začína sa rozvíjať sieť bujných úvah susedov, ktorú by sme dnes mohli smelo označiť za konšpirácie. Každá konšpirácia sa síce rodí z nepoznania, ľudia sa však radi dotýkajú toho, čo im je neznáme a neštítia sa zasahovať do súkromia jednotlivca. S nezdolateľnou dávkou zvedavosti fabulujú umelé svety, nepoznanú realitu vzápätí škandalizujú a zjavné banality pretvárajú na vlastné „problémy“, ktoré sa ich už dotýkajú. Pirandello nám ponúka nasledovný modelový príklad: jeden byt kdesi na okraji mesta obýva muž so ženou. Označenie je len podľa pohlavia, lebo ich skutočný sociálny vzťah nám známy nie je. V inom byte, v priamom susedstve našich zvedavcov, býva osamelá žena. Rovnako v rodinnom vzťahu s predošlou dvojicou, rovnako v nejasnej identite k nim. Nastáva to, čo býva v podobných prípadoch bežné – svet vnímaný z rôznych strán sa z každej strany javí rôzne, dokonca celkom odlišne. A tak je ho možné aj interpretovať. Kde je ale pravda? Susedia a známi zo všetkých strán rozbiehajú „vyšetrovanie“. Činnosť, ktorá vyvoláva pocit vlastnej objektivity a dôležitosti zároveň. Ale ide o skutočné hľadanie pravdy? Nejde o pretláčanie tej vlastnej? A nie je túžba po pravde iba fanfarónskou nálepkou na obyčajnej ľudskej zvedavosti? Čo deklarujeme ako vlastnú cnosť, môže mať k cnosti poriadne ďaleko. Potom sme iba na pôde prítulného malomeštiactva. Je lepkavé, nevyberavo všadeprítomné. Samotnej pravdy sme sa však nedotkli. Lenže, kto je v takomto svete hrdinom? Každý? Náš príbeh je priam zaplavený postavami a hlavná sa v nich zjavne nečrtá. Pozorujeme totiž svet rôznorodostí – charakterov, názorov, úvah i „úvah“, motivácií zapojenia sa do príbehu. 

Viditeľné sú tri okruhy postáv. Prvým je naša tajomná neznáma, nezamýšľaná inšpirátorka všetkého diania. Vlastne nie je ani tak postavou, ako témou pars pro toto znepokojivého neznáma. Spoločnosť v záujme jeho odbúrania očakáva od nej jasnú a jednoznačnú odpoveď. V tejto skupine sú zastúpené ďalšie dve postavy s rodinným prepojením, duo je tu zosobnením schizofrenického stavu jednotlivca. Odlišnou interpretáciou identity svojej príbuznej smerom k spoločnosti potom vytvárajú schizofrenický stav širšej spoločnosti. Druhý okruh, to už je archetyp, ironický spisovateľ (literárne stvárnenie autora) so zjavne prezentovanou nadradenosťou. Priam si ju užíva, do spoločnosti vnáša pocit neistoty, vychutnávajúc si vzápätí odozvy, ktoré vyvolal. Potuteľný podpichovač, človek s potrebou podsúvania pochybností, zneisťovania svojho okolia. Tretím okruhom postáv sú príslušníci rodiny, susedia, známi so svojou potrebou vyjadrovať sa ku všetkému, čo narúša stereotyp ich videnia sveta. V zmysle načrtnutej myšlienky sa potom do istej miery stávajú ústrednými postavami, keď si vzali za svoje niečo, čo pre seba pociťujú ako problém, aby sa s ním vzápätí morili. Chcú „hľadať pravdu“. 

Výsledok takejto činnosti má však rovnakú hodnotu ako ich motivácia. Zvedavosť sa môže zaplniť čímkoľvek, čo vám bolo podsunuté. Tým sa tento okruh stáva zraniteľným, a teda vnútorne najslabším. V tomto okamihu predstupuje postava tajomnej neznámej. Jej príchod je očakávaný, má odstrániť pochybnosti, priniesť istoty. Tajomná žena však neprichádza rozsúdiť, kto má pravdu, ale naopak, pravdu ešte viac relativizuje. Ponúka nám však možnosť sňať si klapky z očí a pozerať na svet otvorenejšie. V takej otvorenosti, ktorej prítomnou hodnotou by mal byť pocit spolupatričnosti, ozajstného záujmu o človeka. Koniec teda ostáva otvorený a ostáva taký zámerne. Pýtajme sa a sami hľadajme odpovede. Motiváciou nech je nám skutočný záujem o človeka, nie vlastná neukojená zvedavosť. Potom prídu i správne odpovede. 

Preklad a réžia: Katarína Rajnicová

Dramaturgia: Anita Hermanová

Scénografia: Vanessa Vinczeová

Kostýmy a vizuál: Barbora Rajnicová

Choreografie: Simona Fančovičová, Eliška Lenčešová

Svetlá a zvuk: Peter Rajnic

Účinkujú: Peter Daniš (Richard Benko), Ingrid Kačincová (Pani Kmeťová), Samuel Bačkády (Pán Balog), Simona Fančovičová (Pani Balogová), Matúš Komarňanský (Pán Zajac), Anita Hermanová (Viktória Zajacová), Monika Hermanová (Diana, ich dcéra), Martin Ščasnovič (Rudolf Sabo, sudca), Miriam Drgoňová (Pani Sabová), Stano Šubík, a. h. (Predseda), Terézia Mišovičová (Magda Cibulková), Jozefína Gerincová (Pani Mašlonková)             

Dĺžka predstavenia: 110 min. s prestávkou


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta