Program - 2023 | Púchov

Divadlo Púchov – Púchovská kultúra s. r. o.

Hoenningovo námestie 2002

Kontakt: +421 908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

www.kultura.puchov.sk

Miesto podujatia: budova SOV na Námestí slobody (vstup vedľa cukrárne Azalka)

Vstup: 5 eur, voľné sedenie, obmedzená kapacita

Predaj vstupeniek v pokladni kina, v kancelárii, v Púchovskom informačnom centre a na www.kultura.puchov.sk


Program:

⏰ 17.OO hod.

POD PERINOU, NA PERINE

Púchovská kultúra, s. r. o. a bábkarsky súbor D 121 Vás srdečne pozývajú na inscenáciu rozprávky.

Réžia: Elena Bakošová

 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta