Program - 2015 | Banská Bystrica - Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Adresa:

Nám. SNP 16 (Beniczského pasáž)

974 01 Banská Bystrica

Kontakt:

Tel.č. 0907 628 127 / info@zahradacnk.sk / www.zahradacnk.sk / www.facebook.com/zahradaCNK

 

PROGRAM:

21:00 Záhrada

Petra Tejnorová / Jaro Viňarský: HAMSA

divadlo bez identity, predstavenie bez identity, javisko bez identity, performer bez identity, identita neexistuje a premiéra, reprízy, derniéra nie sú potrebné

"Stretnutie javiska s hľadiskom je živá udalosť. Snažíme sa vytvoriť priestor priamej skúsenosti s tým, čo sa práve odohráva. Nikto nie je oddelený, všetci sú účastní, vzdialenosť nulová, akýsi ceremoniál, skôr než predložený finálny produkt - predstavenie, na ktorom by bolo možné uplatniť akékoľvek pretrvávajúce doktríny, teórie, analýzy."

HAMSA je akýmsi rámcovým označením kreatívneho a výskumného procesu Petry Tejnorovej a Jara Viňarského, ktorí začali v roku 2014 ako jedna z dvojíc oslovených ku skúmaniu problematiky identity v oblasti tanca a divadla v rámci európskeho projektu IDENTITY.MOVE! Takto už druhým rokom kontinuálne pokračujú vo svojom výskume, ktorý postupne nadobúda nikdy nekončiaci proces, ktorý nepotrebuje cieľ, čokoľvek dosiahnuť.

"V tomto momente nášho skúmania hľadáme spôsob akým nabúrať divadelný zvyk hry na javisko a hľadisko a s tým spojené očakávania na oboch stranách. Môže sa ešte divadelné paradigma radikálne zmeniť, prerodiť, ponúknuť inú alternatívu prežívania než na aké sme si v divadle tak veľmi zvyknutí? Vedome ideme proti prúdu politiky produktu a produkcie, výroby. Zároveň, priamo do terča tejto dobrodružnej kreatívnej hry proti prílišnej neustálej identifikácii, staviame aj samých seba, naše role režisérky, tanečníka, choreografa, performera, a ako ľudské bytosti. Naším procesom nechceme nič definovať, uzatvárať, prehlasovať."


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

            Kod  Inba.sk   citylife.sk     Zoznam