Program - 2015 | Banská Bystrica - Bábkové divadlo na Rázcestí

Bábkové divadlo na Rázcestí

Adresa:

Skuteckého 14

Rezervácie: 048/412 55 13, 0907 807 999

bdnr@bdnr.sk

www.bdnr.sk

PROGRAM:

Čo je dekadentné? Spoločný projekt Bábkového divadla na Rázcestí a Divadla Štúdia tanca.

Začiatok v BDNR o 19:00 hod.

ČO JE DEKADENTNÉ?

Projekt k Noci divadiel 2015 vzniká kooperáciou dvoch osobitých divadiel: Divadla Štúdia tanca a Bábkového divadla na Rázcestí, ktoré vzájomne poznajú a plne rešpektujú svoju tvorbu. Inšpiráciou k jeho vzniku je jazyk diskusných fór sprevádzajúcich letnú kauzu Divadla Štúdio tanca a jesennú kauzu BDNR.

Prvá časť projektu sa uskutoční v Bábkovom divadle na Rázcestí, druhá v Divadle Štúdio tanca. Posielame ňou odkaz Ľudovítovi Štúrovi, akúsi reflexiu po 200 rokoch. Hlas ľudu prekročil mieru, o ktorú tak zápalisto a neúnavne bojoval. Bojoval za kultúru a kultúrnosť nášho národa, dal nám uzákonený jazyk, ktorý je prostriedkom národného sebavyjadrenia... a my sa ním veru vyjadrujeme. My všetci sme hlas ľudu a podieľame sa na verejnej mienke. Aká je? Verejná mienka, kultúra nášho národa, kultúrnosť v nás všetkých... Haló, pán Štúr, vidíte akí sme?

Realizačný tím: Umelecký súbor BDNR


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

            Kod  Inba.sk   citylife.sk     Zoznam