Program - 2023 | Martin - Slovenské komorné divadlo Martin

Slovenské komorné divadlo Martin

Divadelná 1

www.skdmartin.sk

Kontakt: pokladna@skdmartin.sk 

SKD MARTIN uvedie v rámci Noci divadiel celý inscenačný triptych RE:CYKLUS


Program:

⏰ 14.00 hod.

Komentované prehliadky divadla

Miesto podujatia: SKD MARTIN


⏰ 15.00 hod.

✨ Brutovský: IOKASTÉ + po predstavení diskusia s hercami

Inscenácia IOKASTÉ, SKD Martin

Miesto podujatia: ŠTÚDIO


⏰ 18.00 hod.                   

✨ Carr: HEKUBA + po predstavení diskusia s hercami

Miesto podujatia: ŠTÚDIO

Inscenácia HEKUBA, SKD Martin


⏰ 18.30 - 20.00 hod                        

Koncert SONA KMET BAND

Miesto podujatia: kaviareň BREPT


⏰ 20.00 hod.

DIVADELNÝ KVÍZ

Miesto podujatia: FOYER ŠTÚDIA       


⏰ 23.00 hod.

 BAČOVA ŽENA (podľa I. Stodolu) + po predstavení diskusia s hercami a inscenačným tímom

Miesto podujatia: ŠTÚDIO

Inscenácia Bačova žena, SKD Martin                          


⏰ 00.00 hod.                                        

✨ Live DJ 

Miesto podujatia: kaviareň BREPT


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta