Program - 2018 | Banská Bystrica - Štátna opera

Štátna opera

Národná 11

Rezervácie: 048 245 71 23, -24, 0908 324 163, rezervacie@stateopera.sk

www.stateopera.sk


Program:

V rámci Noci divadiel 2018 Štátna opera pripravuje netradičný koncert operných árií a duet, prostredníctvom ktorých dramaturgička Alžbeta Lukáčová prevedie návštevníkov svetom opery. Zaznejú diela klasicizmu, romantických národných škôl i tvorba 20. a 21. storočia. Prostredníctvom konkrétnych hudobných diel budú diváci zasvätení do tajomstiev vývoja operného žánra, do problematiky vokálnej interpretácie a jej kritérií, ako i zaujímavostí a kuriozít viažucich sa na skladateľov či konkrétne interpretované diela. Súčasťou večera budú rozhovory s umelcami, diskusia na tému opery ako žánru živého už viac ako 400 rokov. Program sa netradične začne odohrávať už vo foyeri divadla, ktorý bude na to špeciálne upravený, vrátane umelecký inštalácií, gro hudobnej produkcie potom prebehne v Bohéma klube Štátnej opery.

 

Účinkujú: Patrícia Solotruková (soprán), Judita Andelová (mezzosoprán), Zoltán Vongrey (barytón), Ivan Zvarík (bas).

Čas konania koncertu sa spresní po dohode s ostatnými zúčastnenými divadlami v Banskej Bystrici.


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

            Kod  Inba.sk   citylife.sk     Zoznam