Program - 2018 | Bátovce

Divadlo Pôtoň

Bátovce 358

Rezervácie: 036 630 8300, divadlo@poton.sk

www.poton.sk


Program:

18.00

Vzkriesenie zázraku

„Performancia Divadla Pôtoň zanechala hlbokú stopu. Nešlo len o univerzálne umelecké gesto, ale aj o dielo vychádzajúce z nášho prostredia, keďže performancia bola prepojená svojím obsahom s lokálnou históriou a udalosťami. Predstavenie bolo zaujímavé a to najmä preto, že išlo o sériu obrazov a situácií, ktoré sú nevšedne artikulované, sú bohaté na vizualitu, niekedy v spojitosti s okolitou krajinou pôsobili až veľkolepo. Performatívne a výtvarné inštalácie rad za radom, ako rozpadnuté puzzle, stimulujú zvedavosť a predstavivosť divákov. Predstavenie prepája a reflektuje naše spomienky, detstvo, spoločnosť (jej ilúzie a dezilúzie, etické obmedzenia a aj nedostatky) a to prostredníctvom dôkladného hľadania zázraku, inscenačným hraním sa s malým (lokálnym) a obrovským (univerzálnym). Odkazy, ktoré performancia ponúka, sú nespočetné. Je možné pocítiť hlboké sebaspytovanie a diváka núti k prehodnocovaniu jeho presvedčenia a názorov. Vedie ho k niečomu transcendentálnemu, spirituálnemu, k znovuobjavovaniu seba samého, k prežívaniu kolektívnych snov a zázrakov dostatočne silných na to, aby dokázali pretvárať prostredie okolo nás.“
Laurent Festas, riaditeľ Euroculture (FR)
Reakcia po uvedení performancie vo Francúzsku


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta