Program - 2021 | Bratislava - everydayACTOR

everydayACTOR

Lazaretská 21

www.everydayactor.eu

16:30 hod
NOC DIVADIEL v everydayACTOR

zmena miesta na Špitálsku 2 v kaviarni Láskafé. Počas prezentácie bude živé vysielanie na FB.

Otvorená hodina a ukážky z tvorby detí (dialógy z hry W. Shakespeara - Romeo a Júlia) a skupinky pokročilých (dialógy z hry A.P.Čechov - Ujo Váňa)
Kurzy a tréningy herectva EverydayActor sú určené verejnosti, bývalým študentom, záujemcov o štúdium, prednášajúcim, lektorom, ale i amatérskym či profesionálnym hercom a milovníkom umenia, ktorí chcú na sebe pracovať a rozvíjať svoj talent v oblasti herectva a vystupovania na verejnosti.

Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

      Logo Rádio Devín     0000s-0003-aktuality-400x210  Kod     citylife.sk             bratislavaden