Program - 2021 | Bratislava - everydayACTOR

everydayACTOR

Lazaretská 21

www.everydayactor.eu

16:30 hod
NOC DIVADIEL v everydayACTOR

zmena miesta na Špitálsku 2 v kaviarni Láskafé. Počas prezentácie bude živé vysielanie na FB.

Otvorená hodina a ukážky z tvorby detí (dialógy z hry W. Shakespeara - Romeo a Júlia) a skupinky pokročilých (dialógy z hry A.P.Čechov - Ujo Váňa)
Kurzy a tréningy herectva EverydayActor sú určené verejnosti, bývalým študentom, záujemcov o štúdium, prednášajúcim, lektorom, ale i amatérskym či profesionálnym hercom a milovníkom umenia, ktorí chcú na sebe pracovať a rozvíjať svoj talent v oblasti herectva a vystupovania na verejnosti.

Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta