Program - 2017 | Dolná Krupá

OZ Divadelná skupina teatro ORLUS

Kaštieľ Dolná Krupáorlus wht

Hlavná 572/109

Rezervácie: 0907 377 802, info@teatroorlus.sk

www.teatroorlus.sk 

 

Program:

 

19:00
Vôňa lupeňov

Príbeh starého českého rodu Chotekovcov, príbeh krehkej lásky, príbeh bolestných ružových tŕňov, príbeh najkrajšieho a najvoňavejšieho rozária všetkých storočí, príbeh obrovskej potupy, príbeh obetavosti a nezlomnej vôle, ale predovšetkým životný príbeh kontesy, ktorá mala celý život ruky od hliny, avšak vždy voňala po ružiach.
Tretiu novembrovú sobotu do kaštieľa v Dolnej Krupej zavíta vládkyňa včelej ríše, Včelia kráľovná, a tá po viac ako 150 rokoch vyrozpráva príbeh o osude, voľbe, životnej púti a pôsobení grófky Márie Henriety Chotekovej z Dolnej Krupej. Jednotlivé divadelné pasáže sú koncipované do piatich kľúčových etáp života Ružovej grófky. Prvá časť scénického predstavenia Osudný sľub diváka prenáša do roku 1863, kedy 24. novembra v kaštieli Dolná Krupá za rušných okolností prichádza na svet prvorodená dcéra grófa Rudolfa Choteka a rakúskej šľachtičnej Márii Khevenhüller-Metschovej, Henrieta Choteková. V tento deň sa nečakane v kaštieli zjaví sudička, ktorá predpovedá malej Henrietke budúcnosť a dáva jej sľub, ktorý sa naplní na sklonku je života. V druhej časti predstavenia Voňavé detstvo je zobrazená desaťročná Henrieta. Už v detskom veku tohto nevinného, ale veľmi sčítaného dieťaťa tleje ohníček nadšenia k ružovým lupeňom a k ľuďom. Často sa však dostáva do sporu so svojou matkou, ktorá vôbec nechápe jej plameň zanietenia k prírode a flóre. Tretia časť scénického predstavenia Pichľavé tŕne diváka zoznamuje s mladou dvadsaťročnou Henrietou, ktorá vďaka svojej sesternici, budúcej manželke následníka trónu, Žofii Chotekovej, spoznáva holandské a francúzske ružové záhrady a prichádza na ideu pestovať takú kvetinovú nádheru aj doma, v rodnej Dolnej Krupej. Mladú Henrietu začína tajomný pôvab ruží lákať stále viac a viac. Aj ona chce spoznať pradávny príbeh večnej lásky, utkaný z ružových lupeňov. Náhle zatúži po zakázanom kvete. Za svoje previnenie veľmi kruto zaplatí, a to núteným zrieknutím sa vlastného dieťaťa. V štvrtej pasáži Henrietina zlatá éra je ukázaná najúspešnejšia dekáda života Ružovej grófky. Vo svojich štyridsiatich a päťdesiatich rokoch táto žena nielenže vysádza niekoľko tisíc kríkov ruží, začína šľachtiť viaceré odrody a stáva sa z nej podnikateľka a nezištne pomáha obyvateľom Dolnej Krupej, ale sa aj aktívne zapája do diania v prvej svetovej vojne. Zanecháva napospas osudu svoje rozľahlé rozárium a odchádza pracovať ako dobrovoľníčka do lazaretu, kde ošetruje ranených vojakov. Posledná, piata časť životného príbehu Márie Henriety Chotekovej Trpké vrásky Dušenky zobrazuje dve desaťročia dvadsiateho storočia, v ktorých sa staručká grófka uzatvára pred svetom, a to i vďaka novým spoločenským zmenám a pozemkovej reforme. Celý príbeh Ružovej grófky završuje rok 1945, kedy vtrhnú do kaštieľa Dolná Krupá rabovači a posledná majiteľka tohto aristokratického sídla sa len bezmocne prizerá rabovaniu rodinného majetku, až postupne začne vychádzať na detský rozum a desať mesiacov po tejto nešťastnej udalosti, v kláštore Dcér Božej lásky, skoná. Spoločným menovateľom všetkých piatich pasáží sú lupene ruží, ktorých vôňa sprevádza Ružovú grófku od jej narodenia 24. novembra 1863, až po samotnú smrť 13. februára 1946.
Okrem hlavnej hrdinky, Márii Henriety Chotekovej, v scénickom predstavení vystupujú osoby, ktoré významne ovplyvnili život tejto pestovateľky ruží, a to: matka Mária Choteková-Khevenhüller, sesternica Žofia Choteková, brat Rudolf Chotek s manželkou Irmou Radayovou, sestra Gabriela Schönbornová-Choteková, neter Mária Pallavici, záhradník Peter Kordes, rehoľná sestra Hildegarda Nižnanská, pestúnka Dora a rozprávačka celého príbehu Včelia kráľovná.
Scenár, hudobná dramaturgia, réžia: Michal Lukáč
Kostýmy: Zdenka Lukáčová, Jozef Rašo
Technická podpora: Štefan Boháč
Účinkujú: Mariett Spurná, Dominika Rašová, Nikolka Pekáreková, Patrícia Orthová, Andrea Süttöová, Soňa Tonhauserová, Michal Lukáč, Zuzana Fajnorová, Angelika Dudžáková, Mária Spurná, Matej Hudák, Alena Krátka, Mária Ďurková, Mariana Schmidtová, Štefan Munka, Roman Grebáč, Petra Radošovská
Premiéra: 23. september 2017

Predstavenie trvá 130 min. bez prestávky.

 

22:00
Mesačné svetlo lásky

Svetlo žiariacej luny, záblesk lásky, osudové jazero, nadanie mladého umelca, nesmrteľná hudobná múza, ale i dobrosrdečnosť a pretvárka. Sedem indícií, vďaka ktorým ožije v kaštieli Dolná Krupá príbeh, ktorý pred viac ako 215 rokmi odvial čas. 
Počas Noci divadiel sa kaštieľ v Dolnej Krupej vráti do obdobia konca osemnásteho storočia, kedy ho vlastnil gróf Jozef Brunsvik. V roku 1801 pozval do svojho honosného sídla chudobného, ale veľmi nadaného génia Ludwiga van Beethovena. Tento nemecký skladateľ flámskeho pôvodu mal učiť hudbu grófove netere Jozefínu, Teréziu a Giuliettu. Jednej z nich však Beethovenov pobyt v Dolnej Krupej od počiatku prekáža a voči polohluchému maestrovi hudby vymyslí zákerný plán. Plán pretvárky a neúprimnej lásky. Svoj zámer mladá slečna bez akýchkoľvek morálnych zábran začína naplno realizovať a postupne získava od Beethovena sľub o napísaní sonáty. Tridsaťročný Ludwig, zaslepený svojimi citmi voči mladej šľachtičnej, dni a týždne presedí za klavírom, až sa mu podarí skomponovať jedinečnú sonátu lásky. Sonátu mesačného svitu.
Odovzdá nakoniec do rúk nevďačnej aristokratky Ludwig van Beethoven svoje dielo a dovolí prefíkanej žiačke vôbec si sonátu vypočuť? Vypláva ukrývané tajomstvo urodzenej slečny na povrch alebo sa jej ho predsa podarí utajiť? Akú úlohu v tomto príbehu zohrá prostoreká slúžka Angela, gróf Jozef Brunsvik a jeho sestra Zuzana?
Divadelne spracovaný príbeh o sonáte č. 14 cis-mol sprostredkujú členovia divadelnej skupiny teatro ORLUS.
Scenár, hudobná dramaturgia, réžia: Michal Lukáč
Kostýmy: Lenka Danková, Zdenka Lukáčová
Technická podpora: Štefan Boháč
Účinkujú: Zuzana Fajnorová, Mariana Schmidtová, Soňa Tonhauserová, Andrea Süttöová, Patrícia Orthová, Michal Lukáč, Angelika Dudžáková
Premiéra: 20. august 2016

Predstavenie trvá 75 min. bez prestávky.


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta