Program - 2015 | Košice - Konzervatórium v Košiciach

Konzervatórium v Košiciach

Adresa:

Timonova 2, 040 01 Košice

Kontakt:


Peter Cibula
0915872574

cibo67@hotmail.com

www.konke.sk

Program:

17:00-18:00 - Budova štátneho konzervatória Timonova 2
Predstavenie Ľudovít Št(o)úr - 200, ktoré nám priblíži nielen život Ľudovíta Štúra,
dejinné udalosti nášho národa, ale aj veľkolepú tvorbu štúrovských básnikov v osobitom
podaní mladej generácie nastupujúcich hercov. Po predstavení je pripravený dialóg medzi divákom
a tvorcami, nielen o predstavení Ľudovít Št(o)úr - 200, a o tom ako štúrovcov vníma dnešná, mladá
generácia, ale aj o ďalších študentských projektoch a predstaveniach konzervatória Timonova 2
v Košiciach.


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

            Kod  Inba.sk   citylife.sk     Zoznam