Program - 2012 | Bátovce

Divadlo Pôtoň

Bátovce 358, Bátovce

14:00 / Štúdio / Divadlo Piki

Katarína Aulitisová, Dušan Taragel: Paskudárium

Predlohou pre inscenáciu bola knižka D. Taragela Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Paskudárium je Múzeum neposlušných detí, ktoré založil významný odborník na detskú neposlušnosť profesor Samojed. Prostredníctvom divadelnej prechádzky po tomto múzeu sa deti dozvedia, ako pán profesor pracoval. Prehliadka Paskudária sa končí vyjadrením sympatie k tzv. „malým paskudníkom“, teda deťom plným hravosti a fantázie.

Po predstavení budú nasledovať tvorivé výtvarné a divadelné dielne pre deti a ich starostlivých rodičov.

Scéna, bábky: Z. Cigánová-Mojžišová; Hudba: M. Ničík; Réžia, Hrajú: K. Aulitisová, Ľ. Piktor

18:00 / Veľká sála / Divadlo Pôtoň

Gabriela Alexová: Žena ako žena (postavenie a pozícia ženy v slovenskej literatúre)

Premiéra v poradí tretieho vzdelávacieho projektu Divadla Pôtoň pre študentov stredných škôl, tentokrát s témou ženy v slovenskej literatúre. Kompozícia inscenácie, ale aj doba ženy je rozložená na 3 časti: žena ako inšpirácia a múza muža, žena ako pomocníčka muža a národa, žena ako žena.

Dramaturgia: M. Ditte; Scénografia: Z. Formánková; Videoart: E. Bartoš; Hudba: M. Fačkovec; Réžia: I. Ditte Jurčová

21:00 / Štúdio / Deň naviac

Film poslucháčov FTF VŠMU

Každý má niekedy chuť nechať všetko tak, zobrať sa a odísť niekam preč. Vo filme sa v jedno slnečné ráno stretáva chlapec a dievča, sú vo veku, keď svet okolo nich začína byť čoraz komplikovanejší, oni sú však rozhodnutí zachovať si svojský, čo najpriamočiarejší, hravý pohľad na každodennú realitu.

Film vznikal v rámci rezidenčného pobytu poslucháčov FTF VŠMU v Divadle Pôtoň v roku 2011.

Scenár a réžia: A. Felix; Kamera: P. Hospodár; Zvuk: T. Gregor; Výtvarná stránka: M. Kráľ, V. Kubušová; Hrajú: E. Šabíková, R. Konečný, M. Spišák, O. Schrameková, I. „Ayala“ Matejovič a ďalší.

Rezervácie: divadlo@poton.sk; www.poton.sk

ĎALŠIE INFO

=

Divadlo Piki

K. Aulitisová, D. Taragel: Paskudárium

Predlohou pre inscenáciu bola knižka D. Taragela „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“. Paskudárium je vlastne Múzeum neposlušných detí, ktoré založil významný odborník na detskú neposlušnosť profesor Samojed. Prostredníctvom divadelnej prechádzky po tomto múzeu sa deti dozvedia, ako pán profesor pracoval. Uvidia špeciálne prístroje na zisťovanie detskej neposlušnosti a zoznámia sa s prípadmi výnimočne neposlušných detí. V predstavení neujdú kritike rôzne nedostatky a zlozvyky detí, ale aj ich starostlivých rodičov, či iných vychovávateľov, pretože často práve vďaka ich „starostlivosti“ vyrastajú z detí lenivci, špinavci, žalobaby, lakomci, vŕtači a prospechári. Prehliadka Paskudária končí vyjadením sympatie k tzv. „malým paskudníkom“, teda ďeťom plným hravosti a fantázie.

Scéna, bábky: Zuzana Cigánová – Mojžišová, Hudba: Michal Ničík, Réžia, hrajú: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor

Po predstavení budú nasledovať tvorivé výtvarné a divadelné dielne pre deti a ich starostlivých rodičov.

Divadlo Pôtoň

G. Alexová: Žena ako žena (postavenie a pozícia ženy v slovenskej literatúre)

V poradí tretí vzdelávací projekt Divadla Pôtoň pre študentov stredných škôl, tentokrát s témou ženy v slovenskej literatúre. Kompozícia inscenácie, ale aj doba ženy, je rozložená na 3 časti: žena ako inšpirácia a múza muža, žena ako pomocníčka muža a národa, žena ako žena.

Dramaturgia: Michal Ditte, Scnografia: Zuzana Formánková, Videoart: Erik Bartoš, Hudba: Martin Fačkovec, Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Deň na viac

Producent: Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení

Žáner filmu: Road movie (film na ceste)

Dĺžka: 31 min

Obraz: 16:9

Každý má niekedy chuť nechať všetko tak, zobrať sa a odísť niekam preč. Vo filme Deň na viac sa v jedno slnečné ráno stretáva chlapec a dievča, sú vo veku kedy svet okolo nich začína byť čoraz komplikovanejší, oni sú však rozhodnutí zachovať si svojský čo najpriamočiarejší hravý pohľad na každodennú realitu. Vydávajú sa na mierne absurdnú cestu, bez toho aby sami presne vedeli, čo ňou chcú vlastne dosiahnuť. Počas jedného dňa sa nechávajú viesť náhodami a udalosťami, poznávajú a pozorujú život okolo seba, niečo chápu, niečo nechápu, veľa toho ani chápať nechcú, dôležité je, že sú spolu, sú mladí, a že sa vôbec niečo okolo nich deje. Reflexia okolitého sveta a naplnenie spoločnej chuti uniknúť pre nich počas cesty nadobúda zásadný nadosobný význam.

Film vznikal v rámci rezidenčného pobytu poslucháčov FTF VŠMU v Divadle Pôtoň v roku 2011.

Scenár a réžia: Adam Felix, Výkonný producent: Juraj Spišák, Kamera: Paľo Hospodár, Zvuk: Tomáš Gregor, Výtvarná stránka: Miroslav Kráľ, Vlasta Kubušová, Ďalej spolupracovali: Peter Dúžek, Martin Čech, Jakub Cvach, Martina Čeretková, Simona Hrušovská, Stanislav Pavlovič, Ivka Pašková

Hrajú: Ester Šabíková, Radoslav Konečný, Michal Spišák, Oľga Schrameková, Ivan „Ayala“ Matejovič a ďalší.

Pedagogické vedenie: Martin Šulík, Eva Borušovičová


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta