Program - 2012 | Banská Bystrica

Bábkové divadlo na Rázcestí

Skuteckého 14, Banská Bystrica

19:00 / 17. november 1989 – Násilím proti divadlu

17. november 2012 – Divadlom proti násiliu

Mlčať. Nič nepovedať. Mlčanie je nenásilné. Mlčať znamená nebyť na príťaž. Mlčanie je neúčasť. Mlčky dávame, mlčky prijímame. Mlčaním dávame. Dávame tichý súhlas. Násiliu? Ako sme mlčali kedysi, ako mlčíme dnes? A o čom?
Rezervácie: dramaturgia.bdnr@gmail.com; www.bdnr.sk


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta