Program - 2020 | Zvolen

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Divadelná 3
www.djgt.sk 


Stále sme tu – aj keď nie lajf19:00

Program v znamení tolerancie a spolupatričnosti sprevádza herec Richard Sanitra. Zvolenčanka Alena Mičian Ostrihoňová v ňom približuje prácu s odlišnosťou pohľadom dlhoročnej pedagogičky a mládežníckej koordinátorky. Predstavuje úspechy zvolenského komunitného centra a rovnomenného súboru Romano Jilo. Vstup má aj  choreografka Libuša Bachratá, ktorá sa zaoberá slovenským folklórom, rómskymi tancami a flamencom. Podnetné skúsenosti získala aj v spolupráci s Idou Kelarovou a Čhavorenge. Treťou hosťkou programu je literátka a poetka Katarína Kucbelová, ktorej dramatizáciu knihy Čepiec uvedie DJGT v budúcom roku.

Hudobnými hosťami programu sú bratia Geišbergovci a Daniel Špiner. Ich piesne obohatené inšpiráciami a motívmi  z rôznych etník podčiarkujú fakt, že práve kultúra môže byť mostom porozumenia.

Tradičnou bodkou za programom budú Nočné sviečky pred divadlom, tento rok prostredníctvom živého streamu. DJGT sa tak spojí svetlom sviec s divákmi ako aj ďalšími divadlami na Slovensku i v Európe.

Viac na: https://www.youtube.com/channel/UCk8ckMV63Qtbg5PjBsBQJiQ 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta