Program - 2020 | Kladzany

Divadlo KĽUD

Kladzany 185
www.klud.cc 


19:00
Film -  KĽUD v trojuholníku smrti (film z roku 2013)/PEACE in the triangle of death

KĽUD je divadlo, ktoré vzniklo v obci Kladzany nachádzajúcej sa presne v strede výrazne znečistenej oblasti na východnom Slovensku nazývanej trojuholník smrti. Tento trojuholník tvoria 3 fabriky – Bukóza Vranov – Chemlon Humenné - Chemko Strážske. V tomto filme je zachytená smutno-smiešna snaha divadla bojovať so znečistením životného prostredia prostredníctvom divadla i jeho história, ktorá je so znečistením prudko prepojená a prekrýva sa s osudmi jednotlivých divadelníkov, ktorých sa tento problém bytostne dotýka.

Námet, scenár a réžia.: Jozef Jenčo
Kamera a strih: Martin Ďurgut
Hudba: DJ Kubo a Good Mood
Účinkujú: Tadeáš Malý, Bartolomej Bak, Martina Stredná, Jana Ondíková, Tomáš Jenčo, Miro Jenčo,  Peter Vancák, Zuzana Michľová, Jakub Michľo, Jaro Michľo, Natália Vancáková a ďalší...

 

20:00
Predstavenie - Chujava nau! (živá nahrávka predstavenia z roku 2014 vo Vranove nad Topľou)

Komedija o odhaľeňu u životnej veľkojsci. Od peršej pisomnej zminki o Chujavoj, chtoru vidumal Jonaš Zaborski na vichodze prešlo 142 roki. O tim, jak še čuju u ňej ľudze dňeškaj, uvidzice NAU! 

Účinkujú: Stano Lenárt, Martina Žipajová, Miro Jenčo, Janka Ondíková, Jozef Jenčo, Natália Vancáková, Tomáš Jenčo, Rado Ondík, Peter Vancák, Jaro Michľo, Marcel Hartoš, Jakub Michľo.
Scéna a kostýmy: Johana Jenčová a KĽUD
Svetlá a zvuk: Juraj Hričák
Scenár a réžia: Jozef Jenčo

Video dostupné na https://www.facebook.com/divadloklud 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta