Program - 2019 | Spišská Nová Ves

Spišské divadlo

Radničné námestie 4

Rezervácie: 053/417 32 75, prevadzka@spisskedivadlo.sk

www.spisskedivadlo.sk

Program:

21.00

Beseda vedenia divadla a dramaturgie s divákmi na tému Aké divadlo chceme v Spišskej Novej Vsi.

Hneď po ukončení večerného predstavenia sa uskutoční beseda vedenia divadla a dramaturgie (Emil Spišák, Michal Babiak, Miron Pukan, Sofia Skokanová) s divákmi na tému Aké divadlo chceme v Spišskej Novej Vsi. Beseda by mala byť reflexiou existujúceho dramaturgického plánu, ale aj podnetom k úvahám o mieste súčasného divadla v kultúrnom živote mesta a spišského regiónu. Rovnako tak cieľom besedy je reflektovať postavenie divadla v súčasnom západnom kultúrnom kontexte a hľadať riešenia na jeho ďalšie smerovanie a vývin.


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta