Program - 2019 | Levice

Divadlo Teáter Komika a MsKS Levice

Levická informačná agentúra – Ľ. Štúra č. 3

Rezervácie: 036 6318 037, 0903 237 037, lia@mskslevice.sk

www.lia.mskslevice.sk

Program:

14.00 – 16.00

Hlavná sála
Detské divadelné súbory  – ZUŠ Levice, Divadlo Modré traky Vráble, ZUŠ Nitra (voľný stup)

 

16.00 – 16.45
Estrádna sála

Dvor zázrakov/bábkové divadelné predstavenie (voľný vstup)

 

17.30 – 18.30
Hlavná sála

D. Heriban band/Čosi úsmevné/koncert (5 €)

 

19.00 – 20.00
Hlavná sála

Divadlo Commedia Poprad/Zabíjačka (4 €)

 

20.30 – 22.00
Hlavná sála)

Mafiánske historky (10  €)

 

22.30 – 23.30
D. Herban band/koncert (10  €)

 

00.00
Hlavná sála

Premietanie filmu Nejistá sezóna (voľný vstup)

V estrádnej sále kina junior Levice budú prebiehať workshopy a výstavy. Taktiež tvorivé dielne a  bude tu aj open air stage.


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta