Program - 2013 | Senica - Záhorácké divadlo

Záhorácké divadlo

DK Senica, Námestie Oslobodenia 11, Senica

UPOZORNENIE! Miesto konania: Evanjelický kostol  a. v. Vajanského 30, Trenčín

15. 00 / Podivuhodný voz Boží

Názov autobiografie Štefana Pilárika (Currus Jehovae Mirabilis) inšpiroval tvorcov záhoráckeho divadla k vytvoreniu novodobého hudobno-dramatického mystéria divadla duše. V scenári sa prelínajú dve textové roviny reč  anjelov a Hospodina (v záhoráckom nárečí) a Pilárikove texty (výňatky Sors Pilarikiana v barokovej slovakizovanej češtine). Samotnej inscenácii predchádza slovný príhovor, v ktorom je divák vsadený do kontextov doby a presahov do doby súčasnej. Medzi príhovormi zaznie i prednáška od doc. Miloša Kovačku: Pilárik kontexty diela. Následný dej mystéria sa odvíja od udalostí z roku 1663, keď bol Pilárik na čas odvlečený do tureckého zajatia.

Hudba k predstaveniu je inšpirovaná protestantským chorálom, na dvoch miestach zaznieva pôvodný chorál Martina Luthera, ktorého melódiu Pilárik vo svojom texte odporúča v prípade hudobnej interpretácie jedného zo záverečných spevov. Zámerom autora hudby je, aby hudobné médium pôsobilo na diváka takmer autenticky barokovo. Inšpiráciou boli aj texty piesní z Tranovského kancionálu Citara Sanctorum a text žalmu, ktorý nachádzame ako pamiatku po tureckých nájazdoch na Trenčianskej mestskej veži .

Druhou hudobnou rovinou sú turecké hudobné a textové motívy. V úvode k predstaveniu zaznie nečakane po turecky hlavná veta koránu, ktorá súznie s Pilárikovým vnímaním Turkov nie ako zlého národa ale ako vyvoleného nástroja božieho trestajúceho zem Uhorskú za jej previnenia voči Bohu a jeho desiatim prikázaniam. Celé predstavenie je následne rozdelené do desiatich obrazov, pri ktorých aktéri 4 archanjeli symbolicky trestajú Pilárika za hriechy krajanov a pre svoj trest postupne nastroja 10 turkov.  Okrem uvedeného tureckého motívu zaznieva v predstavení aj ďalší motív tureckej uspávanky Atem tutem men seni (Hajaj búvaj môj synáčik), ktorá hudobne komentuje naturistický Pilárikov opis vraždenia nevinných detí.

Po výtvarnej stránke je predstavenie Podivuhodný voz boží skutočným divadelným  vozom, ktorého kolesá ako božie mlyny odvíjajú pred divákom boží trest. Kostýmy anjelov sú akoby z iného sveta, ktorý sa prišiel pozrieť na ten náš a očami spevákov, ktorí prechádzajú počas úvodnej  piesne cez chrám, akoby hodnotili čo všetko sa to tu za toho tri a pol storočia zmenilo.

Na naštudovaní diela sa nemalou mierou podieľali členovia a spolupracovníci Záhoráckeho divadla a členovia ECAV v Senici, predovšetkým kantorka a organistka Anna Rýzková. 

Scenár: O. Odokienko

Réžia: I. Fodor

Rezervácie: 0917 461 582, zahorackedivadlo@gmail.com, www.zahorackedivadlo.sk


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta