Program - 2013 | Žilina

Bábkové divadlo Žilina a Stanica Žilina–Záriečie

Závodská cesta 3, Žilina

13.00 18.00 / Detské vodné divadelné sympózium

Scénografická tvorba zameraná na recykláciu odpadov, inšpirovaná vodou a svetom pod hladinou.

 
18.00 / Malá morská večera

Verejná prezentácia výsledkov workshopu a projektu s názvom Voda pre morské panny.

Na pôde Bábkového divadla Žilina vzniká inscenácia inšpirovaná príbehom H. Ch. Andersena o Malej morskej panne. Príbeh súvisiaci s vodou tvorcov nabáda k vyjadreniu sa k súčasnému stavu znečistenia vôd okrem iného aj množstvom tuhého odpadu. Zámerom je využívať vzniknuté predstavenie ako pútavý komunikačný prostriedok prinášajúci kvalitný umelecký zážitok s jasným environmentálnym posolstvom pre deti a mládež. Inscenácia vzniká v komplikovaných podmienkach rekonštrukcie Bábkového divadla a tak sa odrazovým mostíkom k jej vzniku stane workshop na scéne kultúrneho centra Stanica Žilina -  Záriečie.
Dielo realizuje autorský tím BDŽ. Vedenia detského sympózia sa ujme rovnaký tím v spolupráci s lektormi Stanice a prizvanými hosťami - študentmi scénografie a príbuzných výtvarných disciplín.
Deti zúčastňujúce sa workshopu a návštevníci záverečnej prezentácie v rámci Noci divadiel 2013 dostanú príležitosť spoznať a vyskúšať si úlohy viažúce sa k tvorbe inscenácie v bábkovom divadle a vytvoriť si k nej vzťah už pri jej zrode.

Miesto konania: Stanica ŽilinaZáriečie, Závodská cesta 3, Žilina

Rezervácie: Bábkové divadlo Žilina, 041/5620315, 0911 575 787, kveto.palik@gmail.com, www.bdz.sk
Stanica Žilina Záriečie, 0907 178 756, hanka@stanica.sk, www.stanica.sk

 

 


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta