Program - 2011 | Žilina

Dve divadlá na jednej trati

Európska noc divadiel je každoročné medzinárodné podujatie, ktoré iniciovalo Detské divadlo Dubrava v Chorvátsku a v roku 2011 sa už koná v šiestich európskych krajinách. Je to predovšetkým noc otvorených divadiel, ktorá má divákovi priblížiť divadlo tvorivým spôsobom, umožniť mu vidieť a zažiť ho inak.

Na Slovensku sa koná už druhý ročník, akcie v 9 zapojených mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trnava, Zvolen, Žilina) koordinuje Divadelný ústav Bratislava. V Žiline sa do projektu zapojili Bábkové divadlo Žilina a Stanica Žilina-Záriečie, divákom ponúkajú spoločný (nielen) divadelný program.

Stanica Žilina-Záriečie

Závodská cesta 3, Žilina

14:00 – 16:30 Zažni svetlo / Limbo reloaded – workshop

Workshop tieňového divadla a inštalácií pre rodiny s deťmi a verejnosť

Workshop pre verejnosť zameraný na scénické hry a inštalácie s tieňovými bábkami. Využíva súhru techniky tieňového divadla, svetelných efektov a projekcie. Je zameraný na pripravenie a predvedenie improvizovaného zážitkového divadelného predstavenia v rámci Noci divadiel na Stanici. Inscenačným námetom je originálne spracovanie situačného napätia a hrôzy v príbehu malého chlapca putujúceho za svojim svetlom.
Organizačná pozn. – Na dielni sú vítaní školáci aj starší účastníci, obsah a zameranie workshopu však nie sú vhodné pre rodiny s deťmi v predškolskom veku. Ak ste takouto rodinou a téma tieňového divadla vás zaujala, využite možnosť zúčastniť sa pondelkovej výtvarno-divadelnej dielne 28. novembra 2011.


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta