Program - 2016 | Košice

Na Peróne

Gorkého 2 v budove Tabačky Kulturfabrik

Rezervácie: 0915 959 427, production@naperone.sk

www.naperone.sk

 

Program:

Workshop Na Peróne: Nebľaboc!

Hlasový workshop pre nehercov zameraný na cieľavedomú prácu s hlasom a techniku reči. Ľudský hlas používame bez toho, aby sme si ho nejak obzvlášť všímali, no otvorením nových možností využívania rečového a hlasového prejavu, dochádza nielen k celkovému uvoľneniu tela, ale aj k vyššiemu sebavedomiu. Workshop pod vedením členov profesionálneho nezávislého divadla NA PERÓNE zameraný na objavovanie samého seba, pozostáva z hereckých a textových cvičení zameraných na koncentráciu tela, dychu, reči a hlasu. Workshop je určený študentom, širokej verejnosti a všetkým , ktorí s hlasom a rečou pracujú, alebo v budúcnosti budú, majú potrebu zdokonaliť sa a túžia využívať širšie možnosti svojej reči a hlasu ako pracovného nástroja a výrazového prostriedku.

Lektori - Mgr. art Jana Wernerová, Mgr. art Peter Kočiš

Časový harmonogram:

Sobota 19.11. od 10.00 do 13.00

Nedeľa 20.11. od 10.00 do 13.00

registrácia na workshop: production@naperone.sk

Účastnícky poplatok - 30 eur zahŕňa aj vstup na inscenáciu FASBUK

 

19:00

FASBUK

Špeciálna noc - špeciálny priestor - špeciálny titul, inscenácia o inscenovaní, divadlo o divadle a potom diskusia a rozhovory. Strávte noc v divadle NA PERÓNE a uvidíte ako dopadol pokus inscenovať text ocenený v rámci súťaže VEJK AP2! . Kombinácia hercov a režiséra priniesla v procese skúšania témy, ktoré tvorcov čoraz viac vzďaľovali od pôvodnej predlohy. Herci a neskôr spoluautori boli konfrontovaní so svojou túžbou hrať divadlo, ktoré reflektuje ich vlastné pocity a záväzkom interpretovať text, ktorý bol ocenený v súťaži. Môj život v projektoch tak by znela dnešná parafráza Stanislavského knihy Môj život v umení podľa tvorcov inscenácie FASBUK.

zvýhodnený vstup: 4 eur


Iniciátor

inicializator

Koordinátor

Divadelný ústav

Mediálni partneri

       Tlačová agentúra Slovenskej republiky      www.pravda.sk     Kod INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY    citylife.sk    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko   bratislavske noviny   kam do mesta